logo

Privat - Lønsikring for selvstændige

Oplysninger om forsikringstager
Oplysninger ved uarbejdsdygtighed
Oplysninger om andre forsikringer
Oplysninger om dit seneste arbejdsforhold
Oplysninger om ansættelse inden for de seneste to år
Oplysninger om andre arbejdsløshedsforsikringer
Bemærkninger til anmeldelsen

Dine filer må max fylde 25 MB.

Til anmeldelsen bedes du medsende kopi af følgende: -Din opsigelse - Din ansættelsesaftale - Lønsedler 3 måneder forud for første ledighedsdag - Den første udbetalingsspecifikation for dagpenge eller sygedagpenge.

Når uheldet er ude, er det godt, at vi er med dig.