logo

Privat - Lønsikring for lønmodtagere

Oplysninger om forsikringstager
Oplysninger ved uarbejdsdygtighed
Oplysninger om andre forsikringer
Oplysninger om dit seneste arbejdsforhold
Oplysninger om ansættelse inden for de seneste to år
Arbejdsgiver 3
Oplysninger om andre arbejdsløshedsforsikringer
Bemærkninger til anmeldelsen

Dine filer må max fylde 25 MB.

Til anmeldelsen bedes du medsende kopi af følgende: -Din opsigelse - Din ansættelsesaftale - Lønsedler 3 måneder forud for første ledighedsdag - Den første udbetalingsspecifikation for dagpenge eller sygedagpenge.

Modtager du ikke en mail fra os inden for 10 minutter, skal du kontakte os på tlf. 33 14 37 48

Når uheldet er ude, er det godt, at vi er med dig.