logo

Privat - Lønsikring for lønmodtagere

Oplysninger om forsikringstager
Oplysninger ved uarbejdsdygtighed
Oplysninger om andre forsikringer
Oplysninger om dit seneste arbejdsforhold
Oplysninger om ansættelse inden for de seneste to år
Arbejdsgiver 3
Oplysninger om andre arbejdsløshedsforsikringer
Bemærkninger til anmeldelsen

Dine filer må max fylde 25 MB.

Til anmeldelsen bedes du medsende kopi af følgende: -Din opsigelse - Din ansættelsesaftale - Lønsedler 3 måneder forud for første ledighedsdag - Den første udbetalingsspecifikation for dagpenge eller sygedagpenge.

Tjek dit spam filter, hvis du ikke har modtaget din kvittering

Når uheldet er ude, er det godt, at vi er med dig.