logo

Privat - Ulykke

Oplysninger om forsikringstager
Oplysninger om skadelidte
Oplysninger om ulykken
Skadetype
Behandling efter ulykkestilfældet
Tandskade
Oplysninger om egen læge
Information om helbred før skaden
Anden forsikring
Fuldmagt

I visse tilfælde har vi brug for dit samtykke til, at vi må udveksle nødvendige helbredsoplysninger og andre relevante oplysninger, til brug for anerkendelse, vurdering og fastsættelse af erstatning. Såfremt dette bliver nødvendigt, sender vi en samtykkeerklæring til dig, som du skal underskrive og sende retur.

Oplysninger om erstatning
Bemærkninger til anmeldelsen

Tjek dit spam filter, hvis du ikke har modtaget din kvittering

Når uheldet er ude, er det godt, at vi er med dig.